Kyocera Arıza Bulma

Sorun Kontrol edilecek yer Etkinlik

Açma kapama anahtarı açık ON (I) durumunda kullanma panelinde hiç ışık yok. Fiş prize takılı mı? Fişi prize takınız.

Print tuşuna basılınca kopya çıkmıyor. Kullanma panelinde göstergeler yanık durumda veya yanıp sönüyor mu?

Göstergelerini izleyiniz ve ona göre işlemleri yürütünüz.

Kopyalar boş çıkıyor. Orjinaller doğru yerleştirilmiş mi?

Orjinalleri yüzü alta gelecek şekilde yerleştiriniz.

Kopyalar çok açık çıkıyor. Makina otomatik ışık ayarı konumunda mı? Otomatik ışık ayarı konumuna göre ışık ayarı yapınız

Makina manual ışık ayarı konumunda mı?

Işık ayarını manual ışık ayarı tuşları ile yapınız.

Tüm ışık ayarını yapmak için manual ışık ayarı düzeyini ayarlayınız.

Toner ilave et göstergesi yanıp sönüyor mu?

Toner ilave ediniz

Kağıt ıslak veya nemli mi?

Kağıdı yeni kağıtla değiştiriniz

Kopyalar çok koyu çıkıyor. Makina otomatik ışık ayarı konumunda mı?

Otomatik ışık ayarı konumuna göre ışık ayarı yapınız

Makina manual ışık ayarı konumunda mı?

Işık ayarını manual ışık ayarı tuşları ile yapınız.

Tüm ışık ayarını yapmak için manual ışık ayarı düzeyini ayarlayınız.

Kopyalar kirli. Kopya tablası veya üst kapak kirli mi?

Kopya tablasını ve/veya üst kapağı temizleyiniz.

Kopya görüntüsü çarpık. Orjinaller doğru yerleştirilmiş mi?

Orjinalin kenarlarını, kopya tablası üzerinde bulunan orjinal boyut çizgileri ile çakıştırarak yerleştiriniz.

Kağıt durmadan sıkışıyor. Kağıtlar kasete doğru olarak konmuş mu?

Kağıtları düzgün yerleştiriniz

Kağıt kıvrık, katlanmış veya buruşuk mu?

Kağıtları yeni kağıt ile değiştiriniz

Makinada içinde sıkışık kağıt veya kağıt parçası kalmış mı?

Kağıdı almak için gereken işlemleri yerine getiriniz.

Kaset(ler) kapatılamıyor. Aynı anda bir taneden çok kaset açıkmıydı?

Kapalı olan kaseti çekip açınız ve kapatılamayan kaset ile birlikte kapatınız.

Copyright © 2011 - 2022  EKOSİS Malatya Bilgitaş Bölge Bayi - Fotokopi, Yazıcı, Dijital Baskı, Doküman Yönetimi