Mali Müşavir Baskı Çözümleri

Baskı teknolojisindeki gelişmeler defter-i kebir, yevmiye defteri, envanter defteri ve beyanname gibi muhasebe dokümanlarının basımı konusunda muhasebecilere verimliliklerini arttıracak yeni fırsatlar sunuyor.

İstanbul Deftardarlığının yayımladığı müktezaya göre, muhasebe dokümanları A4 kağıda sıra takip edecek şekilde önlü arkalı olarak basılabilmektedir.

http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/vergiusul/15069.htm

Bu sayede yukarıda belirtilen muhasebe dokümanlarının bastırılması işini gürültülü ve yavaş olan nokta vuruşlu yazıcılar yerine hızlı, sessiz ve aynı zamanda kağıdın hem arkasına hem önüne baskı yapabilme imkanı vererek tasarruf sağlayan KYOCERA laser yazıcılarla yaparak büyük bir dertden kurtulmak mümkün.

Üstelik KYOCERA lazer yazıcılar hem DOS hemde Windows ortamlarında çalışabilir, aynı zamanda diğer tüm ofis baskı işlerinde kullanılabilir ve fiyatları da tek amaç için kullanılabilen nokta vuruşlu yazıcılara göre çok daha uygundur.

Copyright © 2011 - 2022  EKOSİS Malatya Bilgitaş Bölge Bayi - Fotokopi, Yazıcı, Dijital Baskı, Doküman Yönetimi